HEIMKLANG I 100

  • RESPEKT
  • AMBISJON
  • UTVIKLING
  • SAMHOLD

Følg lenken så finner du mer utfyllende informasjon om korets verdier og visjoner>>Heimklang i 100

Styret
Leder: Karen Ervik
Nestleder: Hildegunn Forren Sørensen
Sekretær: Unni Halvorsen
Medlem: Kristin Wergeland Brekke (Leder musikkomiteen)
Vara: Toril Kremmervik
Kasserer: Trond Strickert

Historien om koret

Heimklang er et tradisjonsrikt blandakor. Det ble stiftet i 1923 av lærer Arnt Solberg og de første årene foregikk øvelsene rundt i heimene til sangerne, derav navnet Heimklang. Koret har hele tiden hatt sin base på Heimdal, men i de senere årene har hatt medlemmer fra andre deler av Trondheim kommune. Fram til 1980 lå medlemstallet på under 50, men i årene som fulgte steg det raskt, slik at det i 1994 hadde 90 medlemmer. Senere har antallet gått noe ned, men i dag er det fortsatt å regne som et stort kor med rundt 65 aktive medlemmer.

Årene fra 1981 kjennetegnes av skolerte dirigenter, som stilte høyere krav til koret, men som også tok det til nye høyder i kvalitet og formidling. Ett uttrykk for det er seieren i klassen blandakor i Trøndersk Mesterskap i kor i 1996. Et annet er oppføringen av Franz Schuberts «Messe i G-dur» i 1999, der en musikkanmelder i Adresseavisen kalte Heimklang for Trondheims nye oratoriekor.

Repertoaret har vært variert, fra klassiske verker til pop og rock, og vi har også prøvd oss på musikkteater. I årene 2009-2014 har vi oppført fire juleforestillinger der kjente julesanger har vært knyttet til en historie som dyktige skribenter i koret har laget. Disse forestillingene har vært godt mottatt av publikum, særlig fordi de har appellert til barn i alle aldre.

Sosialt har det vært et godt samhold i koret. Turer har vært lagt til både inn- og utland, og vi liker å trekke fram turen til Roma i 1991, der vi sang for paven og fikk overrekke gaver til ham. Koret var også på Sardinia i 2006 og i Budapest i 2012. Turen i 2016 gikk til York i England. Slike turer er viktig sosialt og bidrar til at medlemmene blir bedre kjent med hverandre.

Våren 2015 sluttet dirigent Sigrun Hove og vi kunne takke for mange års godt og inspirerende samarbeid.
Vi fikk ny dirigent, Bjørn Vevang, fra høsten 2015. Han ønsket å sette opp en popkonsert med 80-tallsmusikk og i oktober 2016 satte vi opp popkonserten «Søte Drømma og Crazy Nights». Vi hadde et meget godt band, sammensatt for anledningen. Dette var vårt første større prosjekt med Vevang som dirigent. Et meget vellykket prosjekt hvor vi stilte med flere egne solister på mange av låtene.

Organisering
Koret ledes av et styre valgt på årsmøte. I tillegg har vi en musikkomite som sammen med dirigenten bestemmer det musikalske repertoaret. Økonomien i koret gis av medlemskontingent, for tiden 2500 per år, og noe offentlige tilskudd gjennom VO-midler mm. Koret arranger loppemarked annenhvert år, noe som også gir et godt tilskudd til økonomien og gjør at vi kan leie inn eksterne krefter ved behov.