Her vil det legges inn informasjon om aktuelle turer/ reiser koret skal på. Det kan være sangerstevner eller andre korturer.